Hva er en utmattelse? Hvordan kan du legge til rette for å komme deg ut av utmattelsen?

Klikk her for å melde deg på gratiskurset

Rask tilgang til kompetent psykologbistand

Din psykolog i Stavanger/Sandnes

Angst

Angst er alarmen som går når sosial sikkerhet overveldes av en verden full av fremmede mennesker, uforutsigbarhet og risiko.

Les mer ...

Trolljakt

Troll som får være i fred i mørket blir større og flere, og fortsetter med sin terror.

Les mer ...

Komplisert sorg

Bearbeiding av ekstraordinære tap

Les mer ...

Senket stemningsleie

Følelser er sosiale kompass. De forteller om din plass i verden. Nedstemthet er som regel et signal til deg om at noe er galt med måten du lever sammen med andre.

Les mer ...

Kronisk utmattelse

Kronisk utmattelse er et resultat av ikke bærekratig belastning av hjernen over lang tid.

Les mer ...

Avtale om psykologbistand

Avtale om psykologbistand forebygger sykefravær og gir trygghet for ansatte om hjelp når det virkelig gjelder

Les mer ...

Lederveiledning

Ledelse er mer enn å styre. Ledelse handler om å oppnå mål gjennom kommunikasjon og autoritet heller enn dekret og autoritære ordrer. På grunn av dette griper psykologi inn i hver vurdering og hver handling en leder foretar seg.

Les mer ...

Medlem av

Norsk Psykologforening
Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for alle autoriserte psykologer i Norge.

Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for alle autoriserte psykologer i Norge.

Hva er en utmattelse? Hvordan kan du legge til rette for å komme deg ut av utmattelsen?

Klikk her for å melde deg på gratiskurset

Om oss

Om oss

Når mennesker i krevende arbeids- og livssituasjoner opplever kriser er det viktig med rask tilgang til kompetente psykologer. Hjelp som kommer månedsvis for sent har liten praktisk betydning, spesielt dersom den som skal hjelpe ikke har de rette faglige kvalifikasjonene.

Det å snakke med ansatte på alle nivå i våre kundeorganisasjoner stiller helt spesielle krav. Etter å ha levert psykologbistand siden 2004 vet vi at dette er en svært krevende jobb der personlige kvalifikasjoner og erfaring har mye å si.

Våre klienter forteller om oss til kolleger og venner, og dette skaper høye forventninger. Det er dette omdømmet som gjør at folk kontakter oss når de trenger å snakke med noen

Kunder

Bjørnson Organisasjonspsykologene
Bjørnson Organisasjonspsykologene

Bjørnson Organisasjonspsykologene

Randaberg kommune
Randaberg kommune

Randaberg kommune

Stavanger kommune
Stavanger kommune

Stavanger kommune

Helse Stavanger
Helse Stavanger

Helse Stavanger

Sandnes kommune
Sandnes kommune

Sandnes kommune

Kontakt oss

930 85 125
Nikkelveien 10, 4313 SANDNES
Orgnr 917 634 041

Besøk oss på facebook